פיקוח לבינוי ותשתיות 

מייצגים את בעלי הנכסים בלבד

קבוצת יגאל אלון פועלת עבור בעלי הכנסים בלבד ובכך שומרת על האינטרסים של בעלי הנכסים, תוך רמת שקיפות, אמינות ומקצועיות גבוהה ביותר.

הפיקוח על הבנייה כולל היבטים מקצועיים רבים ומשמעותיים, אשר יכולים למנוע טעויות, לחסוך זמן וכסף, ולהבטיח שתקבלו את התוצאה המיוחלת בסיום גמר הבנייה, באיכות הנדרשת. 


פיקוח על הבנייה בהתחדשות עירונית

לחצו כאן למאמר המורחב בנושא זה

פיקוח על הבנייה בבית פרטי 

לחצו כאן למאמר המורחב בנושא זה

תפקידו של המפקח על הבנייה

לחצו כאן למאמר המורחב בנושא זה


  שלבי עבודות הפיקוח

ליווי מו"מ -  ליווי בעלי הנכסים בכל המשא ומתן עם היזם לקראת מפרט טכני חדש לדירות ומתן חוו"ד על התכניות המוצעות.

היבט משפטי - ליווי בעלי הנכסים בכל שלב ההכנות להסכם, הערות ותיקון למפרט הטכני לשביעות רצון הנציגות והיזם.

חתימת החוזה – ליווי בעלי הנכסים במעמד חתימת החוזה, מענה על שאלות, הסבר לכל בעלי הנכסים במעמד החתימה ומענה.

הגשת התכניות – מעבר על התכניות המוגשות לעירייה, ווידוא קיום התמורות שהובטח בתכנית המוגשת לרשויות בהתאם להסכם שנחתם.

הבניה בפועל – ביקור שבועי באתר הבניה, ווידוא שימוש בחומרים לפי ההסכם ולפי כל תקן, בדיקת התאמה בשטח בין התמורות האמורות בהסכם לביצוע בפועל. הפקת דו"ח פיקוח חודשי לבעלי הנכסים ועו"ד המייצג אותם על ההתקדמות בשטח וככל שיש חריגות כלשהן מהמוסכם.

המסירה – ליווי כל בעל נכס בעת סיור הליקויים והמסירה בנכס לצורך סיוע באיתור כל הליקויים המחייבים תיקון.

שנת הבדק – ליווי כל בעל נכס בעת סיור הליקויים של שנת הבדק בנכס לצורך סיוע באיתור כל הליקויים המחייבים תיקון.

פיקוח על בנייה למגורים וקבוצות רכישה

קבוצת יגאל אלון מתמחה בפיקוח על בנייה חדשה למגורים מטעם בעלי הקרקעות והנכסים בלבד. החברה מקפידה לייצג את האינטרסים של הבעלים בלבד בעבודת הפיקוח, ומשכך איננה עובדת עבור יזמים או קבלנים. 


קבוצת יגאל אלון הנה בעלת ניסיון מוכח בפיקוח עבור קבוצות רכישה. 


פעילותנו כוללת ליווי התהליך עוד משלב התכנון, דרך תיאומי יועצים, ביצוע בפועל ועד למסירה.  

פיקוח על מבני ציבור ותשתיות 

צוות המומחים של קבוצת יגאל אלון מבצע ומנהל את הפיקוח עבור גופים ציבוריים וחברות פיתוח עירוניות בהיקף רחב של התמחויות, במסגרת פרויקטים חדשים בכל רחבי הארץ. 

בין היתר, החברה מעניקה שירות פיקוח לפיתוח תשתיות, כבישים, הנדסה אזרחית, הקמת מוסדות ציבור וחינוך ברשויות המקומיות, ועוד.  


logo בניית אתרים